Julkisen rahoituksen hankehakemukset ja viranomaisluvat