Viranomaislupahakemukset (AVI, Valvira)

Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavan yrityksen tulee hakea toiminnalleen lupa tuottaa palveluita lupaviranomaiselta (AVI, Valvira).

Lupaprosessit voivat olla työläitä ja aikaa vieviä sekä kestää muun työn ohella useita viikkoja.

Mikäli yrityksenne haluaa keskittyä ydinliiketoimintaansa, eikä halua käyttää aikaa ja voimavaroja lupaprosessin eteenpäin viemiseen, voimme toteuttaa lupaprosessit puolestanne. Näin todennäköisyys lupa palveluiden tuottamiseen kasvaa ja prosessi sujuu nopeammin.

 

Ota rohkeasti yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Laura Räihä

050 411 2387

laura.raiha@audiobalance.fi